dipòsit funerari tomba 184

MAC BCN-017652, MAC BCN-017653, MAC BCN-017720, MAC BCN-017721, MAC BCN-017722, MAC BCN-017723, MAC BCN-017724, MAC BCN-017725, MAC BCN-017726, MAC BCN-017727, MAC BCN-017728, MAC BCN-017729, MAC BCN-017731, MAC BCN-017732, MAC BCN-017733, MAC BCN-017734
Nom d'objecte dipòsit funerari
Cultura/Període Prehistòria
Material ceràmica
Tècnica a mà
Seca
Datació -600 / -500
Ubicació Exposició permanent
Nom jaciment Can Bech de Baix
Municipi Agullana (Europa, Espanya, Catalunya, Girona, Alt Empordà)
Mides 210 mm, 125 mm, 261 x 215 mm, 124 x 114 x 63 mm,156 x 124 x 100 mm, 50 x 135 x 45 mm, 75 x 138 x 38 mm, 60 mm, 77 x 170 mm, 270 x 210 x 117 mm, 282 x 250 x 120 mm, 214 x 190 mm, 124 x 120 mm, 60 x 134 x 33 mm, 72 mm, 141 x 102 mm, 59 x 153 x 39 mm
Descripció
L'estudi de la morfologia de la tomba 184 i com s'organitza el seu complex aixovar amb peces metàl·liques i un nombrós conjunt de vasos ceràmics ha permès identificar un veritable set de banquet. Aquest fet ha permès interpretar que l'individu incinerat formava part de l'elit social del grup i fins i tot que podria haver estat un personatge foraster establert en la comunitat que va fer ús de la necròpolis de can Bech de Baix a Agullana. Urna funerària cilíndrica amb gran nansa vertical. Està decorada al llarg de tota la seva superfície amb quatre bandes horitzontals (MAC BCN-017652). plat ceràmic fet servir com tapadora d'una urna funerària. Té forma troncocònica, llavi bisellat amb decoració rectilínia a base d'un doble traç incís, i petit peu (MAC BCN-017653). Urna forma "Cruz del Negro" amb una lleugera tendència bitroncocònica. De coll alt, gairebé cilíndric, amb vora exvasada i dues nanses verticals (MAC BCN-017720). Urna de forma ovoide amb coll llarg i vora lleugerament exvasada. Té una nansa vertical i decoració amb incisions àmplies a la part superior del cos (MAC BCN-017721). Vaset de forma ovoide amb un coll alt de parets còncaves. Té una nansa vertical entre la panxa i el coll (MAC BCN-017722). Tapadora amb superfícies espatulades. Té forma de casquet esfèric (MAC BCN-017723). Vaset fet a mà amb forma gairebé semiesfèrica, amb llavi bisellat i nansa horitzontal. Presenta decoració a la seva part superior (MAC BCN-017724). Tapadora d'urna amb forma de casquet esfèric, nansa lateral horitzontal i base umbilicada (MAC BCN-017725). Vaset amb carena amb nansa horitzontal lateral i base umbilicada (MAC BCN-017726). Urna ceràmica forma""Cruz del Negro"", de cos ovoïdal, coll gairebé cilíndric i dues nanses simètriques a l'alçada del coll i un reforç a la boca (MAC BCN-017727). Urna ceràmica forma ""Cruz del Negro"" amb lleugera tendència a la forma troncocònica. Coll gairebé cilíndric i dues nanses simètriques a l'alçada del coll. Presenta un reforç a la boca (MAC BCN-017728). Urna ceràmica forma ""Cruz del Negro""de cos ovoïdal, coll gairebé cilíndric i dues nanses simètriques geminades a l'alçada del coll. Presenta un reforç a la boca (MAC BCN-017729). Vaset d'ofrenes amb perfil ovoïdal, sense peu ni coll. La base és plana (MAC BCN-017730). Tapadora d'urna que presenta forma de casquet esfèric, nansa lateral horitzontal i base umbilicada. A l'interior, coincidint amb els extrems de la nansa, hi ha dues protuberàncies (MAC BCN-017731). Tapadora troncocònica i nansa lateral vertical de tipus cinta (MAC BCN-017732). Vaset amb perfil en forma de ""S"" amb lleuger estrangulament al començament del coll. Presenta una nansa vertical lateral en forma de cinta i té la base plana (MAC BCN-017733). Tapadora funerària de perfil en forma de casquet esfèric, nansa horitzontal i base umbilicada (MAC BCN-017734).
Llegir més
© Museu d'Arqueologia de Catalunya - Barcelona
Omeka ID 2648